Redakcja

GŁÓWNY REDAKTOR WYDAWNICTW PTPN

         Danuta Konieczka-Śliwińska

 

KOMITET REDAKCYJNY SERII A – GEOGRAFIA FIZYCZNA

Dariusz Wrzesiński (redaktor naczelny) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Hanna Forycka-Ławniczak (sekretarz) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Ewa BednorzUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Liu ChangmingChinese Academy of Sciences

Jiri Chlachula -  Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic

Frank DickmannRuhr Universität Bochum

Petr DobrovolnyMasaryk University

Leonid V. Ilyin – Lesya Ukrainka Eastern European National University

Valentin K. Khilchevsky – Taras Shevchenko National University

Leszek Kolendowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Beata Medyńska-GulijUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Krystyna MileckaUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mariusz PtakUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Janusz SkoczylasUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Marcin Słowik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Aleksander Volchak – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny